Soul memory discovery

Utforsking av sjelens minne, er en metode som fremmer sjelelig og fysisk heling.
Hendelser som synes å gjenta seg og som skaper disharmoni i livet eller et kronisk sykdomsbillede kan ha sin årsak i traumer sjelen har opplevd i dette eller tidligere liv. Destruktive livsmønstre kan stamme fra uforløste hendelser som ikke blir tilkjennegitt.
I en Soul Memory Discovery konsultasjon rettes fokus på slike bakenforliggende årsaker samt heling av det som skaper disharmoni.

Se også www.soulmemorydiscovery.com

HVA INNEBÆRER
UTFORSKING AV SJELENS MINNER?

Hendelser som synes å gjenta seg og som skaper disharmoni eller kroniske sykdomsbilder kan ha sin årsak i traumer sjelen har opplevd i dette eller tidligere liv.
Destruktive livsmønstre kan stamme fra uforløste hendelser som ikke har blitt tilkjennegitt.

Cellene i kroppen har med seg minner fra alt du har erfart. Tilsvarende bærer også sjelen på minner fra alle tidligere tilværelsers erfaringer. Slike minner kan medvirke til å skape negative og begrensende tankemønstre som manifesteres gjennom smertefylte opplevelser og livsbetingelser.

Gjennom å utforske sjelens minner (Soul Memory Discovery) rettes oppmerksomheten på slike bakenforliggende årsaker.
Prosessene innehar elementer fra esoteriske tradisjoner herunder Kabbalah, den jødiske visdomstradisjoenen.

Å utforske sjelens minner kan beskrives som sjelens psykoterapi.

Utsikt Åsgårdstrand

Konsultasjon

I en konsultasjon med å utforske sjelens minner rettes fokus på å forløse det som måtte stå i veien for livsgleden.

Prosessene har fellestrekk med religiøse ritualer og bønn men er ikke forbundet med noen spesifikk religion. Språket som benyttes evner å favne dyp smerte og lengsel og formidler samtidig glede og letthet.
Hver konsultasjon begynner med polaritetsbalansering, øvelser som balanserer kroppens energifelt og som letter informasjonstilgangen fra sjelens minnelagre. Under hele konsultasjonen stilles logiske spørsmålsrekker som åpenbarer det som den enkelte er klar til å forløse og gi slipp på. En er fullt ut bevisst og aktivt tilstede gjennom hele forløpet og selve helingsarbeidet foregår som en interaktiv prosess mellom tilrettelegger og klient. Prosessene er svært skånsomme, og oppleves som trygge og oppløftende.

En konsultasjon varer 2- 3 timer og ofte er en enkelt behandling nok.
Er det omstendigheter som vanskeliggjør et personlig fremmøte er fjern-behandling via telefon et alternativ.

Pris Kr. 500,- pr time
Kr. 1.000,- (for ca to timer)
Kr 1.500,- (for tre timer)