Bar- og bat- mitzwa undervisning

Markeringen av at en gutt eller jentes overgang fra barn til ansvarlig individ i jødisk forstand kalles bar- eller bat-mitzva. Dette finner sted når en jente fyller 12 og en gutt fyller 13 år i henhold til den jødiske kalenderen. Fra et tradisjonelt perspektiv er jenta eller gutten da selv ansvarlige for å utføre mitzvot, religiøse forpliktelser. En bar- eller bat-mitzva blir ofte markert i synagogen under en shabbatgudstjeneste. Gutten eller jenta får da delta som et voksent medlem av bønneforsamlingen for første gang (innen ortodoks jødedom gjelder dette bare for gutter). Det er en særlig ære å bli kalt opp når det leses fra Toraen (Mosebøkene skrevet på pergament), og en enda større ære selv å lese fra den. Det er derfor skikk at bar- eller bat-mitzva kandidaten lærer å lese hele eller en del av det torastykket som leses i uken knyttet til kandidatens jødiske fødselsdag. I mange synagoger er det også vanlig at kandidaten utreder fra ukens torastykke og leder deler av gudstjenesten. Bar- og bat-mitzvaforberedelsene innebærer en lengere forberedelsesprosess der en også lærer om grunnleggende aspekter knyttet til å leve som jøde.

 

Bar og bat-mitzva som voksen

Ritualene i synagogen har i vesentlig grad blitt skapt for og av menn. Kvinners religiøse forpliktelser har tradisjonelt vært knyttet til ritualer i hjemmet. Kvinners likestillte deltagelse i jødiske gudstjenester er av svært ny dato og gjelder bare innen konservative, liberale, progressive og reformerte retninger av jødedom. Av den grunn er det mange kvinner som ikke har fått markert sin bat-mitzva som ung.

Det har etterhvert blitt vanlig at voksne kvinner ønsker å lære å lese fra toraen og utrede fra den. Det er da en skikk å markere dette med en feiring i forsamlingen på samme måte som for en bar- eller bat-mitzva kandidat.

Det er heller ikke uvanlig at en mann markerer 50 års dagen etter sin første bar-mitzva, på en lignende måte.

Jeg tilbyr individuell undervisning for bar- og bat-mitzva kandidater i alle aldre.

Ta kontakt om du vil vite mer om dette!