Havurat Kol halev (Hjertets stemmes forsamling)

Havurat Kol haLev tilbyr egalitære deltagerorientert jødiske gudstjenester samt læring, inspirerende samvær rundt medbrakte måltider og andre aktiviteter.
Havurat Kol haLev er et samlingsted for å markere og feire shabbat (helligdagen), fest og merkedager knyttet til den jødiske kalenderen.


I Januar 2009 ble penger innsamlet blant venner fra Norge og i USA til innkjøp av en Torarull (De fem Mosebøkene, håndskrevet på hebraisk på en pergamentrull).

Med dette kan Havurat Kol haLev holde gudstjenester der det leses fra Toraen.
Du er velkommen til å ta del i våre samlinger omkring jødiske ritualer og festmåltider og andre aktiviteter.

   

Den nye torarullen innvies og brukes første gang underTu b'Shvat, Trærnes nyttår 5769/2009


Lysdypping til Havdalalys - desember 2010.

Program høst 2011

Lørdag 22. okt, kl. 14.00 Bereshit (I begynnelsen), 1. Mosebok - vi ser på teksten sammen...

Kabbalat Shabbat fredag 4. nov., kl. 19.00

Kabbalat Shabbat fredag 2. des., kl. 19.00

For mer informasjon, send epost til

havuratkolhalev@gmail.com