Bakgrunn

Født og oppvokst i Oslo, med jødiske røtter fra Norge, England, Litauen, Russland og Polen. Etter fullført Eksamen Artium reiste jeg til Israel og bodde der i to år.

Rabbiner Lynn Claire Feinberg har lang erfaring med å formidle kabbala samt å skape rom for samvær der sjelelige anliggender har en naturlig plass.
Hun er ordinert rabbiner fra Aleph Jewish Renewal i USA (www.aleph.org) og innehar flere titteler;

Mashpia ruchanit (Spiritual Director), en sjelens ledsager eller veileder,

Eshet Chazon, Zoraat Ohr vesimcha – Visjonær kvinne, hun som planter lys og glede,

Cand. Philol. i religionshistorie fra Universitet i Oslo og

Astrolog med diplom fra Den Nordiske Astrologiskolen.

Sjelesørger med Pastoral Klinisk Utdannelse fra Lovisenberg Diakonale Sykehus. (Rabbiner Feinberg er den første med jødisk bakgrunn til å ta denne utdannelsen i Norge.)

 

Veien videre

Rabbiner Lynn arbeider under Makom Rachel Leah som skribent, kursleder, sjelelig veileder, sjelesørger, faglig konsulent i jødedom og deltids rabbiner.

I løpet av de senere år har hun vært tilknyttet Jødisk Museum i Oslo (www.jodiskmuseumoslo.no) gjennom deltids engasjement. Hun var faglig ansvarlig for utstillingen "Det jødiske året - Alt til sin tid" som åpnet våren 2010 og medvirket i å lage museets katalog over samme utstilling.