Astrologi

Jeg er utdannet Astrolog fra Den Nordiske Astrologiskolen med diplom fra 1999 og tilbyr individuelle astrologikonsultasjoner. For å utføre en konsultasjon trenger jeg å vite fødselsted og en så nøyaktig som mulig fødselstid. Selve konsultasjonen tar ca 2 timer og det blir laget lydopptak. Jeg har en psykologisk og esoterisk tilnærming til tolkningen. Mitt fokus er å bidra til å gi deg en oversikt og en dypere innsikt om ditt liv og hva det har brakt med seg. Samtidig er jeg opptatt av å rette fokus på hva som rører seg i nuet. En astrologikonsultasjon kan være avklarende for valg vi tar i livet. Jeg pleier ofte å sammenligne en astrologikonsultasjon med værmeldingen; den kan si noe om hva slags opplevelse som er i vente, men ikke om hvordan å møte den. Akkurat som en værmelding kan fortelle om det blir regn eller sol, så er det opp til deg å ta på deg rikige klær. I beste fall kan en astrologikonsultasjon bidra til større innsikt om pågående prosesser og erkjennelser om hvor man er i disse prosessene. Dette gjør at en lettere opplever en mening med det som er.

Prisen på en slik konsultasjon er kr. 1500,-

Andre tjenester

På 1990 tallet ble jeg kjent med produkter som er utviklet og bøker som er skrevet av Machelle Small Wright på Perelandra (www.perelandra.ltd). Hennes utgangspunkt er et sammarbeid med Devaer, naturånder og åndelige mestere i å skape det som skulle bli hennes grønnsakshave. Dette utviklet seg til å bli omfattende prosesser med den hensikt å skape større harmoni og helhet i haven og alt som er en del av den. Etterhvert viste det seg at denne typen arbeid også har konsekvenser for hvordan å forstå hvordan menneskekroppen kan oppnå en større harmoni og helhet. Hun har derfor utviklet flere programmer som kan læres gjennom DVDopptak og bøker; Perelandra Garden Workshop, Medical Assistance Program (MAP), Microbial Balancing Program (MBP), Soil-less Gardens. Jeg har benyttet meg av mange av alle disse tilnærmingene.

I enkelte sammenhenger tilbyr jeg å tilrettelegge slike prosesser for andre. Det gjelder især Microbial Balancing Program, et program for å balansere og hele kroppens mikrober slik at de bedre evner å spille på lag med oss mennesker og gjøre den jobben de er ment å skulle gjøre fremfor å utvikle nye former som er skadelige for oss og skaper eller opprettholder sykdomsbilleder. Dette programmet kan med hell brukes sammen med andre behandlingsformer. Kontakt meg om du er interessert i å høre mer.