Tverreligiøst samarbeide

Jeg har i mange år vært i dialog med representanter for andre religioner og livsyn.

Flere av disse dialogprosjektene har gått over flere år; Religion og økologi, Religion og fred, Dialog mellom kvinner fra forskjellige tradisjoner.

Jeg har også medvirket i Dialogkonferansen; Religion og Kjønn.

 

Under shabbatfeiringer i mitt hjem er gjester med alle slags tilhørighet ønsket velkommen.

Min visjon er å skape rituelle rom der representanter for flere livssyn både kan lede og ta del sammen. Målet er at dette skjer på en måte som ivaretar hver enkelt deltagers særlige ståsted samtidig som at det åpner for noe mer.

Gravplass i en flerkulturell kontekst

For tiden er jeg i en prosess sammen med representanter for andre livssyn og trossamfunn. Målet er å kartlegge behov og undersøke hvordan få til begravelser for mennesker som faller utenfor tradisjonelle samfunn.