Min filosofi, tanker jeg har gjort meg

Et viktig aspekt av hva det for meg vil si å være jøde, handler om å knytte sjelelig bevissthet inn i hverdagen. Til dette har tradisjonen lang erfaring å høste av.

Å leve som jøde er forbundet med en nærhet til de sykliske rytmene som livet på jorda bringer.

Med fokus på slike rytmer i løpet av dagen, uken og året og gjennom aktivt å bruke de markeringene som tradisjonen tilbyr, kan vi finne en motvekt til hverdagens stress. Slik kan jødedommen virke som et anker og en motkraft til fremmedgjøring.

Jeg er særlig opptatt av indre prosesser og opplevd spiritualitet og opplever at jødiske ritualer gir dette. I tillegg gir disse ritualene gode rammer for sosialt samvær.

Sosial rettferdighet er også en jødisk verdi, at ethvert menneske har ansvar for å bidra til at verden blir et godt sted for alle mennesker.

Mitt virke har som mål å synliggjøre jødedommen som en levende tradisjon for alle som ønsker å erfare og bidra i en jødisk kontekst, uansett kjønn, seksuell legning eller tidligere bakgrunn.

 

Visjon

Jeg ser for meg en verden der hvert menneske opplever at det er trygt å være seg selv fullt ut. Der hver og en støtter hverandre i å være et så fullkomment utrykk av den eneltes sjelelige bestemmelse som mulig og der vi evner å glede oss over hverandres storhet. En verden bygget på kjærlighet, rettferdighet, tillit og glede på alle plan og der alle anerkjenner livets dyrbarhet i alt som er.

 

And then all that has divided us will merge,

And then compassion will be wedded to power,

And then softness will come to a world that is harsh and unkind,

And then both men and women will be gentle,

And then, both women and men will be strong,

And then no person will be subject to anothers's will,

And then all will be rich and free and varied,

And then the greed of some will give way to the needs of many,

And then all will care for the sick and the weak and the old,

And then all will nourish the young,

And then all will cherish life's creatures,

And then all will live in harmony with each other and the earth,

And everywhere will be called Eden once again.

Julie Chicago