Tekststudier

Tekstudier utgjør et grunnledende element i jødisk praksis. Gjennom året leses det fra Mosebøkene. Hver uke er tilskrevet en bestemt del som leses i sin helhet i synagogen på Shabbat (lørdag morgen). Det er tradisjon å studere ukens tekst og bruke den som et utgangspunkt til å tolke hendelser i ens eget liv. Videre finnes det omfattende tolkninger og utredninger av tekstene og gjennom studier av disse kan nye forståelse og innsikter fremstå.

Tekstudier i Havurat Kol haLevs regi

Vi samles rundt ukens tekst fra Mosebøkene eller en annen aktuell tekst som vi leser i norsk eller engelsk oversettelse. Den hebraiske teksten vil også være tilgjengelig og trekkes frem der den synliggjør nyanser som ikke kommer frem i oversettelser. Kommentarer fra et utvalg av kilder, tradisjonelle, religionshistoriske, feministiske m.m.vil være tilgjengelig og deltagerne deler også sine innsikter og funn med hverandre. Målet med slike studier er både å oppnå en dypere forståelse og tilgang til selve teksten og i tillegg kan tekstene bidra til en dypere forståelse av ens eget liv og prosess. Egne kommentarer og betraktninger er velkomne bidrag ved disse samlingene.