Utdannelse

2010 Tilrettelegger for å utforske sjelens minne(Soul Memory Fascilitator)
2010 Ordinering, Rabbiner under Aleph: Alliance for Jewish Renewal
2009 Ordinering, Mashpiah Ruchanit (Spititual Director), "Ledsager på sjelens vei" under Aleph: Alliance for Jewish Renewal

2008 Sjelesorg, Modul i Pastoral Klinisk Utdannelse PKU, Menighetsfakultetet

2002-04 DLTI Davvening Leadership Training Institute. Hvordan å tilrettelegge og lede gudstjenester i en jødisk kontekst

2001 Cand. Philol. Religionshistorie fra UI

1999 Astrolog med diplom fra Den Nordiske Astrologiskolen

Tilnærminger og retninger som har vært med til å forme meg

Programmer utviklet av Machelle Small Wright, Perelandra

Medical assistance Program (MAP)
Microbial Balancing Program
Soil Less Gardens m.m.

Bodynamic, kroppsdynamisk psykoterapi

Awakening your Lightbody, Luminesence

Yoga

Engasjement virke

Sjelesorg
Religionsdialog
Faglig konsulent for Jødisk Museum
Kursleder
Foredragsholder