Intro til Siddur (jødisk bønnebok)

Den hebraiske bønneboken, Siddur omfatter alle tekster som brukes i jødiske gudstjenester til hverdag og fest. Selve ordet Siddur har sitt utgangspunkt i det hebraiske ordet seder som betyr orden. Dette viser til den særlige orden som disse tekstene har og brukes i. Det er faste tekster knyttet til de fleste anledninger og gudstjenstene året igjennom.

Dette kurset er tenkt som en workshop der vi tar for oss kjernetekster i den jødiske liturgien. Målet er å få en grunnleggende forståelse av hva disse tekstene betyr og deres plass og rolle i gudstjenesten og i dagliglivet. Det vil videre bli lagt vekt på å utforske disse tekstenes betydning og hva de søker bidra til oss som bruker dem. Det vil også bli gitt anledning til å skape egne tolkninger og oversettelser av tekstene.

Tidspunkt for kurs samt påmelding

Ta kontakt om du ønsker å delta på dette kurset - så snart det er nok påmeldte setter vi igang!